Thursday, December 27, 2012

Propolis Effective for Oral HygieneInfluence of Hygienic Preparations with a 3% Content of Ethanol Extract of Brazilian Propolis on the State of the Oral Cavity
Adv Clin Exp Med, 2012 Jan-Feb;21(1):81-92
BACKGROUND:
One of the most important measures to be undertaken in order to fight gingivitis and periodontitis is maintenance of proper hygiene of the oral cavity. The research to improve the content of toothpaste has continued for many years so that they should become better in terms of therapeutic abilities.
OBJECTIVES:
The aim of this work was to determine and investigate the influence of the application of toothpaste and gel with 3% ethanol propolis extract on the state of the oral cavity.
MATERIAL AND METHODS:
The research group comprised 80 adult patients divided into two subgroups: Group I, which comprised 40 patients without pathological changes within the boundaries of the periodontium, and Group II, also 40 patients endangered with the occurrence of periodontitis caused by dental plaque and lack of proper hygiene of the oral cavity. Qualification for both groups was based on an interview and analysis of clinical documentation and assessment of adequate indices such as API, OHI and SBI. The patients underwent three examinations: initial, follow-up after 7 days and after 8 weeks since the beginning of the program. Moreover, the patients were instructed about hygienic procedures of the oral cavity. Four groups (T, G, CT, CG), 20 patients each, were created from research groups I and II. They used the following preparations: T--Dental Polis DX toothpaste with propolis content, G--Dental Polis DX toothpaste without propolis content, CT--Carepolis gel with propolis content, CG--Carepolis gel without propolis content. The patients were informed about the type of hygienic preparation they were given to use (whether it contained propolis or not). Moreover, they were interviewed for their subjective evaluation of the product received.
RESULTS AND CONCLUSION:
Results of the research show the effectiveness of hygienic preparations with 3% content of ethanol propolis extract in both groups of patients: without pathological changes within the boundaries of the periodontium and in the case of patients endangered with the occurrence of gingivitis caused by dental plaque.
Wprowadzenie. Podstawowym krokiem w walce z zapaleniami dziąseł i przyzębia jest utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej przez eliminację płytki nazębnej. Dobór właściwej metody szczotkowania, szczoteczki i środków wspomagających stanowi pierwszy etap w walce z chorobą. Od lat trwają badania nad ulepszeniem składu past do zębów i płukanek, tak by wykazywały właściwości terapeutyczne.
Cel pracy. Określenie wpływu pasty do zębów i żelu do czyszczenia zębów zawierających 3% etanolowy ekstrakt propolisu na stan jamy ustnej.
Materiał i metody. Grupa badana stanowiła 80 osób. Były to osoby pełnoletnie, zarówno kobiety jak i mężczyźni – powyżej 18. roku życia. Z grupy badanej zostały wyłonione dwie podgrupy pacjentów wydzielone ze względu na wstępną kwalifikację stanu przyzębia brzeżnego: I grupa – bez zmian chorobowych w obrębie przyzębia brzeżnego – 40 osób, II grupa – z zagrożeniem wystąpienia zapalenia dziąseł wywołanego płytką bakteryjną, brakiem dostatecznej  higieny  jamy  ustnej    40  osób.  Pacjenci  byli  poddani:  wstępnej  kwalifikacji  i  badaniu  wstępnemu (wizyta 1), badaniu po upływie 7 dni (wizyta 2) i 8 tygodni (wizyta 3) od rozpoczęcia programu. Przeprowadzono profesjonalny instruktaż higieny jamy ustnej. Podczas wizyt kontrolnych wyznaczono wartości wskaźników API, OHI i SBI. Z grupy badanej (I i II) wydzielono cztery podgrupy (T, G, CT, CG) liczące po 20 osób, które stosowały: T – pastę Dental Polis DX z propolisem, G – pastę Dental Polis DX bez propolisu, CT – żel z propolisem Carepolis, CG – żel bez propolisu.
Wyniki i wnioski. Wyniki zaprezentowanych badań, poddane analizie statystycznej, wskazują na skuteczność preparatów higienizacyjnych zawierających 3% etanolowy ekstrakt propolisu zarówno u pacjentów bez zmian chorobowych w obrębie przyzębia brzeżnego, jak i u pacjentów z zagrożeniem wystąpienia zapalenia dziąseł wywołanego płytką bakteryjną (Adv Clin Exp Med 2012, 21, 1, 81–92).
Słowa kluczowe: 3% etanolowy ekstrakt propolisu, profilaktyka dentystyczna, zdrowie jamy ustnej, zapalenie dziąseł.

No comments: